Thursdays 8:00 PM on CW
The-vampire-diaries
Tick
Artist:
As Heard On:

Tick Lyrics

You make me
You make me
You make me
Tick tick tick
Time you take it
You look so good
You take your time
Tick tick tick time
You take it
Lets have a look
Tick tick tick time
Tick tick tick
Time you take it
Time you take it
Hey, hey, alright c'mon
You make me
You make me
You make me
You make me wanna loose
You make me wanna loose
You make me wanna loose
You make me wanna loose
Hey, hey, hey, I will long, come on
You make me wanna loose
You make me wanna loose
You make me wanna loose
You make me wanna loose
You look like shit
You take your time
Tick tick tick time
You take it
Lets have a look
Tick tick tick time
Tick tick tick
Time you take it
Time you take it
****** Listen on iTunes ******